Menu Đóng

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật của https://vietpefoam.com

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang web của chúng tôi, vietpefoam.com. Trang web này được tạo và quản lý bởi CÔNG TY TNHH HPT FOAM. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động trên trang web của chúng tôi thông qua Google Analytics. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt web, thời gian truy cập và trang web được truy cập. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện trang web của chúng tôi và cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào khi truy cập vào trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ trên trang web, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin như tên, địa chỉ email và số điện thoại để liên hệ với bạn.

Sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về truy cập của bạn và cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của chúng tôi từ thời gian này đến thời gian khác. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách này thường xuyên để cập nhật về bất kỳ thay đổi nào.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ trên trang web của chúng tôi hoặc gửi email trực tiếp đến địa chỉ hỗ trợ của chúng tôi.

Xác nhận và đồng ý

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi và các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã đọc chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn và cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web của chúng tôi.